اخبار دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشاهده همه ...

نشست های علمی دانشکده

دستاوردها و افتخارات دانشکده

مشاهده همه ...

درباره دانشگاه

این دانشکده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز رشته های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق کار در سال 1349 به نام مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی در محل هتل بزرگ بابلسر تأسیس شد و در سال 1355 به صورت یک مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم فرهنگ و آموزش عالی درآمد و بعد از تأسیس دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشکده های تابعه آن قرار گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها این واحد آموزشی با نام دانشکده اقتصاد و از سال 1384 با نام دانشکده علوم اقتصادی و اداری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. این دانشکده در مقطع کارشناسی در رشته های علوم اقتصادی، حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی؛ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی، مدیریت بازرگانی (گرایشهای مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی بین الملل)، مدیریت صنعتی(گرایشهای تحقیق در عملیات، تولید و عملیات)، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی (گرایش های فناوری، کسب و کار جدید)، حسابداری، و مدیریت اجرایی و در مقطع دکتری در رشته های علوم اقتصادی (گرایشهای اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد توسعه ای، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد پولی)، مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری، حسابداری و مدیریت بازاریابی دانشجو می پذیرد.