امور دانشجویی

کارشناس امور دانشجویی: سرکار خانم نجف پور
دانشجویان گرامی می توانند جهت دریافت فرم های مربوطه روی نام آنها کلیک نمایند.

وام های قابل دریافت برای دانشجویان روزانه (نوبت اول)

وام تحصیلی: در مقطع کارشناسی تا 8 ترم، در مقطع کارشناسی ارشد تا 4 ترم و در مقطع دکتری تا 8 ترم تعلق می گیرد.
مدارک مورد نیاز :

فرم تعهد محضری با ضامن کارمند (پیمانی، رسمی و بازنشسته)


وام ضروری:

فرم وام ضروری- رویداد موارد خاص (ویژه دانشجویان روزانه)

وام مسکن برای دانشجویان مجرد و متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه در هر ترم قابل دریافت می باشد.
مدارک مورد نیاز:
  1. تعهد محضری با ضامن کارمند (پیمانی، رسمی و بازنشسته)
  2. کپی صفحه نخست شناسنامه
  3. اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.
وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متاهل: در صورت ساکن نبودن در خوابگاه های دانشگاه (فقط یکبار) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف مبلغ تعیین شده از سوی صندوق رفاه درصورت اعتبار پرداخت خواهد شد. مبلغ این وام بعد از فارغ التحصیلی نقداً بازپس گرفته خواهد شد.
مدارک مورد نیاز:
  1. تعهد محضری با ضامن کارمند ( پیمانی، رسمی و بازنشسته)
  2. کپی شناسنامه زوجین ( صفحه نخست و صفحه مربوط به درج ازدواج)
  3. کپی چهار صفحه اول سند ازدواج ( یکجا در یک صفحه A4 تنظیم گردد)
  4. اجاره نامه به نام دانشجو و در محدوده استان مازندران باشد.
توجه: به دانشجویان شاغل به کار که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی) وام تعلق نمی گیرد.

وام های قابل دریافت برای دانشجویان شبانه (نوبت دوم)

وام شهریه: این وام، مستقیماً به عنوان شهریه آنان به حساب دانشگاه واریز می گردد.
مدارک مورد نیاز:

وام ویژه دکتری
مدارک مورد نیاز:
  1. فرم شماره يك: فرم مشخصات بابت سند تعهد محضري ( دو ضامن کارمند( پیمانی، رسمی و بازنشسته))
  2. فرم شماره دو: (ویژه 1)دریافت وام بصورت سه ماهه (پاییز و زمستان و بهار) از زمان ایجاد تحصیل در سامانه صندوق رفاه دانشجویی تا پایان تحصیل (در صورت درخواست وام در هر دوره از سه ماهه سال طبق برنامه زمانبندی صندوق رفاه دانشجویان کشور)
  3. فرم شماره سه: (ویژه 2) برای آن دسته از دانشجویانی که مقاله آنها کاربردی و تقاضا محور باشد و به تایید شورای پژوهشی دانشگاه برسد. سایر مستندات باید الصاق گردد.
دانشجویان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس www.swf.ir مراجعه نمایند.