-اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه‌ی دوره‌ی دکتری آموزشی-پژوهشی ( ورودی های 97 و بعد از آن)

-شيوه نامه اجرايي آيين نامه ي دوره ي دكتري آموزشي -پژوهشي (سال تحصيلي 97 و بعد ازآن)

- آيين نامه دوره ي دكتري آموزشي-پژوهشي براي ورودي 97 و بعد از آن.

- شیوه نامه اجرایی آیین نامه دوره ی دکترای آموزشی -پژوهشی دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 95 و بعدازآن)

- آیین نامه دوره ی دکتری آموزشی -پژوهشی برای ورودی 95 و بعدازآن

- شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي دكتراي آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران (سال تحصیلی 89 وبعد از آن)

- آیین نامه دوره ی دکتری آموزشی -پژوهشی وزارت علوم برای ورودی های 89 و بعد از آن

شیوه نامه‌ی اجرایی آیین نامه‌‌ی دوره ی دکتری آموزشی-پژوهشی دانشگاه مازندران(ورودی های 95 و بعد از آن)

 - دستورالعمل ارزيابي جامع دانشجويان دوره‌ي دكترا (Ph.D) به انضمام «کاربرگ كتبي و شفاهي ارزیابی جامع » و «صورتجلسه ی ارزيابي جامع » - (فایل word) 

-

  

-  آیین نامه نگارش پایان نامه های دکترا 


 - طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری رشته های علوم انسانی(شامل دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی و اداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، حقوق و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی ،هنر ومعماری)


      - طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری رشته های غیر علوم انسانی (شامل دانشکده های علوم پایه، شیمی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، دامپزشکی)


       - دستورالعمل جهت نوشتن منابع و ماخذ مربوط به ضمائم طرح پیشنهادی رساله دوره دکتری