آیین نامه‌ی حذف پزشکی


خلاصه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته مصوبه شورای آموزشی دانشگاه بر مبنای آیین نامه ابلاغی93 وزارت علوم
) ویژه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی 93 و بعد از آن
 (

آيين نامه ي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) - 1391


آيين نامه ي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) - 1376.

آيين نامه ي ميهماني و انتقالي دانشجويان دوره هاي كارداني و كارشناسي دانشگاهها 1392.

آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد از سال 95-94
 

آيين نامه ي انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي داخل كشور.

آيين نامه ي نحوه ي دريافت شهريه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، غيردولتي و غير انتفاعي 1394.

آيين نامه ي آموزشي  دوره هاي كارداني و كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته) -1393