معرفی دانشکده

این دانشکده در سال 1349 و با همکاری دانشگاه هاروارد به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق کار و با  نام "مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی" به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی در مکان هتل بزرگ بابلسر(ساختمان مرکزی فعلی دانشگاه مازندران) تأسیس شد .


" تصویر ساختمان مرکزی"

در سال 1355، "مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی ،به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم فرهنگ و آموزش عالی به فعالیت خود ادامه داد .پس از اجرای طرح ادغام مؤسسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی، مدرسه علوم کشاورزی ساری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز تربیت دبیر فنی نوشیروانی بابل و مرکز تحصیلات تکمیلی بابلسر و تأسیس دانشگاه مازندران در سال 1358 ، این موسسه به عنوان یکی از دانشکده های تابعه دانشگاه مازندران قرار گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها ،این واحد آموزشی با نام دانشکده اقتصاد و از سال 1384 با نام دانشکده علوم اقتصادی و اداری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد.

این دانشکده در مقطع کارشناسی در رشته های علوم اقتصادی، حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی؛ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی( گرایش های اقتصاد اسلامی، اقتصاد انرژی، اقتصاد نظری،بانکداری اسلامی،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی) ، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های: مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی بین الملل)،رشته مدیریت صنعتی(گرایش های تحقیق در عملیات، تولید و عملیات،کار آفرینی-فن آوری و کارآفرینی – کسب و کار جدید)، رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت تحول، رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی ، رشته مدیریت کسب و کار(گرایش های استراتژی و مدیریت مالی) و حسابداری و در مقطع دکتری در رشته علوم اقتصادی (گرایش های اقتصاد اسلامی، اقتصاد بخش عمومی ، اقتصاد بیمه، اقتصاد بین الملل، اقتصاد پولی،اقتصاد شهری و منطقه ای ،اقتصاد ریاضی ، اقتصاد سنجی ، اقتصاد مالی،،اقتصاد منابع، اقتصاد نهادگرا، توسعه اقتصادی)، رشته مدیریت صنعتی (مدیریت صنعتی – گرایش تولید و مدیریت صنعتی –گرایش تولید و عملیات) و رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های: بازاریابی) و حسابداری دانشجو می پذیرد.
همچنین، از سال 1398  دانشکده علوم اقتصادی و اداری  اقدام به پذیرش "دانشجوی خارجی" در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته علوم اقتصادی( گرایش های اقتصاد انرژی، اقتصاد نظری،بانکداری اسلامی ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی) ، رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های: مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی بین الملل) رشته مدیریت منابع انسانی- گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی، رشته مدیریت کسب و کار – گرایش مدیریت مالی و رشته حسابداری و در مقطع دکتری در رشته علوم اقتصادی (گرایش های اقتصاد پولی ، اقتصاد مالی و توسعه اقتصادی)، رشته مدیریت صنعتی (مدیریت صنعتی –گرایش تولید و عملیات) و رشته مدیریت بازرگانی (گرایش : بازاریابی) و رشته حسابداری نموده است.