امور هیات علمی

گرنت

آئين نامه گرنت

اصلاحات گرنت

آئين‌نامه اجراي طرحهاي تحقيقاتي با استفاده از گرنت

فرم قرارداد همكاري در اجراي فعاليت پژوهشي - گرنت

 

 

 

 

 

 

 

پروژه ها و طرح های تحقیقاتی

فرم گزارش پيشرفت كار

پرسشنامه طرح

فرم پيشنهاد پروژه - وزارت عتف

فرم قرارداد پيمانكاري موقت

فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات

آئین نامه اجرای طرحهای تحقیقاتی با استفاده از گرنت

فرم قرارداد همکاری در اجرای فعالیت پژوهشی ـ گرنت     

پرسشنامه طرح های پژوهشی از گرنت  

راهنمای تدوین و نگارش گزارش علمی ـ پژوهشی مستخرج از گرنت    

 

 

 

 

 

 برگزاری کارگاه ها و گردهمایی های علمی

آئين‌نامه اجرايي برگزاري گردهمايي‌هاي علمي

فرم پيشنهاد برگزاري گردهمايي علمي

آئين‌نامه برگزاري كارگاه

فرم پيشنهاد برگزاري كارگاه

فرم تقاضاي حمايت مالي براي برگزاري كارگاههاي آموزشي و همايش‌هاي بين‌المللي

   احتساب امتیاز تبدیل وضعیت

 

قطب علمی

تشکیل قطب علمی

 

 

 

 

فرصت مطالعاتی

پرسشنامه فرصت مطالعاتی

شیوه نامه فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

  

شرکت در گردهمایی های علمی

پرسشنامه شركت در كنفرانس خارج

گزارش علمي كنفرانس خارج

 

 

 

 

 

 پاداش مقالات

شيوه‌نامه تشويق مقالات مجلات

دستورالعمل اجرايي شيوه‌نامه تشويق مقالات

فرم تشويق مقالات

شیوه نامه تشویق نشریات علمی داخلی نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر

 

 

 

 

 

 

  نشرکتاب

فرم ارزشيابي آثار

فرم پيشنهاد اثر

فرم ارزشيابي كتاب

فرم قرارداد حق‌الزحمه تاليف و ترجمه

شيوه نامه اجرايي انتشار مجلات علمي دانشگاه

 

 

 

 نشریات علمی

آیین نامه نشریات علمی

شیوه نامه اجرایی انتشار مجلات علمی دانشگاه

فرم اعضای تحریریه

فرم انتشار نشریه

فرم پرسشنامه سردبیر

فرم پرسشنامه مدیر مسئول

فرم درخواست انتشار نشریه

فلوچارت روند ایجاد نشریه جدید

  تاسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری

  تاسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری

 

 

 

 

 آیین نامه اخلاق پژوهشی

دستورالعمل نحوه ی بررسی تخلفات پژوهشی

مصادیق تخلفات پژوهشی

آیین نامه اجرایی قانون پیش گیری و مقابله با تقلب در تهیه ی آثار علمی

 آیین نامه نحوه تاسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها

آیین نامه تاسیس واحد های پژوهشی در دانشگاه

 

 

 

 

 آیین نامه همانند جو

شیوه نامه همانندجویی

آیین نامه همانندجو

فرم همانند جو - کارشناسی ارشد

فرم همانندجو- دکتری