معرفی وب سایت و کانال تلگرامی دانشکده

 

 وب سایت:

http://eco.umz.ac.ir


کانال تلگرامی:

https://t.me/ecofaculty 

دانشکده علوم اقتصادی و اداری