آیین نامه ها، شیوه نامه ها و کاربرگ ها

دوره پسا دکتری

فرم پسا دكتري (فرم تقاضا)

شيوه نامه

فراخوان پسادکتری

مدارک مورد نیاز پذیرش پسادکتری

آئين نامه دوره هاي تحقيقاتي پسا دكتري

صورتجلسه ارائه طرح پژوهشگران پسا دكتري

دستورالعمل حمايت از رساله دكتري

نامه معاونت پژوهشی دانشگاه

آیین نامه پذیرش دانشجویان پسادکتری ( ابلاغ 7 / 10 / 1399) 

کاربرگ پاداش مقاله های چاپ شده توسط دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی


کاربرگ پاداش مقالات دانشجویان

فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در داخل و خارج از کشور

کاربرگ های فرصت تحقیقاتی دانشجویان

نامه وزارت 

 

آیین نامه اخلاق پژوهشی

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مصادیق تخلفات پژوهشی

دستورالعمل نحوه ی بررسی تخلفات پژوهشی

آیین نامه همانند جو

آیین نامه

شیوه نامه

کاربرگ ارشد

کاربرگ دکتری