نگارش طرح پیشنهادی

.

 

   دانلود : نکات_مهم_در_نگارش_پیشنهاده_(پروپوزال).pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : نسخه_هفتم_سبک_رفرنس_نویسی_APA.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : فرآیند_استفاده_سامانه_همانندجو_دانشجویان_مقطع_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : طرح_پیشنهادی.docx           حجم فایل 139 KB
   دانلود : شیوه_نامه_همانندجویی.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود : رفرنس_نویسی_به_شیوه_ونکور_(Vancouver.pdf           حجم فایل 262 KB