حوزه آموزشی و دانشجویی

 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 احمد شیرافکن کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری
تلفن تماس: 35302540
2 مریم کریم پور کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد
تلفن تماس: 35302540
3 پرویز شفیع زاده سماکوش کارشناس آموزش رشته اقتصاد
تلفن تماس: 35302522
4

احمد حسن پور شیرمحله

کارشناس آموزش رشته حسابداری 
تلفن تماس: 35302522
5 ام لیلا نجف پور کارشناس امور دانشجویی و گروه های آموزشی
تلفن تماس: 35302531