چاپ        ارسال به دوست

گزارش سخنرانی دکتر صالحی اصفهانی:

چشم انداز اقتصاد ایران در شرایط تحریم

 

در این نشست پرفسور هادی صالحی اصفهانی عضو هات علمی دانشگاه ایلی نوی آمریکا به عنوان سخنران جلسه به بیان چشم انداز اقتصاد ایران تحت شرایط تحریم پرداخته و سپس راهکارهای پیشروی سیاستگذار اقتصادی را بر شمردند. ایشان با تأکید بر اینکه باید نگاه واقعبینانه به مسئله تحریم داشته باشیم، مسئله تحریم را بلند مدت دانسته و با بیان اینکه به نظر نمی رسد در آینده نزدیک سایه تحریم از سر اقتصاد ایران برداشته شود، افزودند که همکاری های اروپا، چین و روسیه تنها بخشی از اثرات تحریم را جبران خواهد کرد.

ایشان همچنین در ادامه به بیان اثرات تحریم پرداخته و عواملی چون: محدودیت دسترسی به کالاهی مصرفی، محدودیت دسترسی به داده های تولید و ابزارهای سرمایه گذاری، محدودیت دسترسی به فناوری های جدید و کاهش اندازه بازار و مقیاس تولید بنگاهها را به عنوان مهم ترین اثرات تحریم بر اقتصاد ایران برشمردند.

ایشان در ادامه به بیان رویکردهای مختلف در خصوص برون رفت از شرایط موجود پرداخته و سیاست هایی نظیر: توسعه بازارهای رقابتی، ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، کاهش مصرف و ایجاد پس انداز داخلی، سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته و اعتماد سازی به نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور را راهکارهای عملی پیشروی سیاست گذار دانستند.

تصویر مربوط

 


٠٩:٢٠ - 1398/09/24    /    شماره : ٢٤٥١٧    /    تعداد نمایش : ١٩٧خروج