سومین همایش ملی اقتصاد ایران و نهمین همایش ملی- دانشجویی اقتصاد ایران در 9 و 10 اردیبهشت 98 در دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران برگزار می گردد.

 

انتخابات دانشجویی:
1398/2/25
نجلیل از استاد نمونه :
1398/2/18
انتخابات انجمن های علمی - دانشجویی:
1397/11/28
انجمن علمی اقتصاد اسلامی برگزار می کند:
1397/11/10
قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:
1397/10/22

10 و 11 اردیبهشت 1396