این دانشکده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز رشته های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق کار در سال 1349 به نام مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی در محل هتل بزرگ بابلسر تأسیس شد و در سال 1345 به صورت یک مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم فرهنگ و آموزش عالی درآمد و بعد از تأسیس دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشکده های تابعه آن قرار گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها این واحد آموزشی با نام دانشکده اقتصاد و از سال 1384 با نام دانشکده علوم اقتصادی و اداری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. براساس اطلاعات مورخ 1395/07/25، این دانشکده با دارا بودن 2347 دانشجو، شامل 1693 نفر در مقطع کارشناسی رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی؛ 494 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی، مدیریت بازرگانی (گرایشهای مدیریت تحول، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت بازرگانی بین الملل)، مدیریت صنعتی(گرایشهای تحقیق در عملیات، تولید و عملیات)، مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی (گرایش های فناوری، کسب و کار جدید)، حسابداری،  و مدیریت اجرایی و 160 نفر در مقطع دکتری رشته های علوم اقتصادی (گرایشهای اقتصاد اسلامی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد توسعه ای، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد پولی)، مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری و حسابداری یکی از بزرگترین دانشکده های دانشگاه مازندران می باشد. دانشکده علوم اقتصادی و اداری در حال حاضر 35 عضو هیأت علمی دارد.