معرفی مرکز رایانه دانشکده علوم اقتصادی و اداری

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مرکز

این مرکز در دو بخش مجزا، آماده خدمت رسانی به دانشجویان محترم می باشد.بخش اول: مرکز رایانه دانشکده واقع در ساختمان اداری است. این بخش مجهز به 46 سیستم رایانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی و 24 سیستم رایانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می باشد.


بخش دوم: مرکز رایانه برای دانشجویان دکتری می باشد که مجهز به 9 سیستم رایانه و 3 دستگاه چاپگر می باشد.