ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 جواد جوادی مدیر داخلی پژوهشنامه
تلفن تماس: 35302523