٠٨:١٨ - 1395/07/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بهره برداري بهينه از پهناي باند تخصيص يافته به كاربران دانشگاه
جهت بهره برداري بهينه از پهناي باند تخصيص يافته به كاربران رعايت موارد ذيل توسط كاربران الزامي است.
 ٠٩:٠٨ - 1395/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٢٠ - 1395/07/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٨:٢١ - 1395/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٠٦ - 1395/07/13 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>