آرشیو دستاوردها و افتخاراتارتقاء به مرتبه استادی:
جناب آقای دکتر امیر منصور طهرانچیان
با مسرت و شادی به اطلاع می رساند هیات ممیزه دانشگاه مازندران جلسه در خرداد ماه 1400 با پیشنهاد ارتقای جناب آقای دکتر امیر منصور طهرانچیان به مرتبه استادی موافقت نمود. دانشکده علوم اقتصادی و اداری این رویداد مبارک را به ایشان تبریک گفته و برای شان سلامت و تعالی روزافزون الهی را مسالت دارد.
 ٠٨:١١ - 1400/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
پژوهشگر برتر استان:
دکتر امیرمنصور طهرانچیان
در بیست و یکمین آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان مازندران در 24 آذر ماه 1399 از جناب آقای دکتر امیرمنصور طهرانچیان عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه مازندران به عنوان پژوهشگر برتر در گروه علوم انسانی و اجتماعی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
 ٢١:١٤ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
پژوهشگران برتر دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دکتر مانی موتمنی و دکتر ابوالحسن حسینی
در بیست و یکمین آیین بزرگداشت پژوهشگران برتر دانشگاه مازندران در روز چهارشنبه 26 آذر ماه 1399 از جناب آقای دکتر مانی موتمنی عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی و جناب آقای دکتر ابوالحسن حسینی عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده علوم اقتصادی و اداری در سال 1399 تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 ٢٠:٣٦ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب برتر دانشگاه مازندران
مدیریت منابع انسانی پیشرفته تالیف دکتر ابوالحسن حسینی
در آئین هفته پژوهش دانشگاه مازندران در 26 آذر 1399 کتاب ارزشمند مدیریت منابع انسانی پیشرفته به عنوان کتاب برگزیده دانشگاه مازندران در سال 1399 انتخاب شد و از نویسنده آن جناب آقای دکتر ابوالحسن حسینی عضو گروه مدیریت بازرگانی تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 ١٨:٤٨ - 1399/09/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دفاع از پایان نامه دومین دانشجوی خارجی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
دفاع از پایان نامه دومین دانشجوی خارجی گروه حسابداری
مصطفی عبدالحسین حسن از کشور دوست و برادر عراق دومین دانشجوی خارجی خارجی است که از پایان نامه خود با عنوان « بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نوآوری مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»با راهنمایی دکتر اسفندیار ملکیان و مشاوره دکتر برزگر در روز سه شنبه 26 شهریور ماه 99 با امتیازعالی دفاع کردند.
 ١٣:٠٢ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>