آرشیو اخبارانتصاب دبیر علمی کارگروه ارتقاء بهره وری....
انتصاب دبیر علمی کارگروه ارتقاء بهره وری فناورانه و نواورانه
انتصاب دبیر علمی کارگروه ارتقاء بهره وری فناورانه و نواورانه واحدهای تولیدی صنعتی قرارگاه
 ٠٩:٢٥ - 1401/03/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
رونمایی از تمبر یادبود عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رونمایی از تمبر یادبود عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
رونمایی از تمبر یادبود عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 ١٠:٥٢ - 1401/03/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست کمیته منتخب انتشارات دانشگاه به میزبانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشست کمیته منتخب انتشارات دانشگاه به میزبانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشست کمیته منتخب انتشارات دانشگاه به میزبانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری
 ١٥:٠٨ - 1401/03/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری انتخابات انجمن های علمی
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران
برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه مازندران
 ١٠:١٥ - 1401/03/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست دفاع نخستین دانشجوی غیر ایرانی دکتری علوم اقتصادی برگزار شد
نشست دفاع نخستین دانشجوی غیر ایرانی دکتری علوم اقتصادی برگزار شد
برگزاری نشست دفاع نخستین دانشجوی غیر ایرانی در مقطع دکتری علوم اقتصادی
 ١٠:٠٣ - 1401/03/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>