چاپ        ارسال به دوست

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 96-95 دوره کارشناسی

تقویم دانشگاهی 96-95 دوره کارشناسی دانشگاه مازندران به شرح جدول زیر به تصویب رسید:
نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
از شنبه 13/06/1395 تا سه شنبه 16/06/1395 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 و ماقبل)
چهارشنبه 17/06/95 ثبت نام با تاخیر
03/07/95 شروع کلاس‌ها
10/07/95 تا 13/07/95 حذف و اضافه
14/07/95 حذف واضافه با تاخیر
05/10/95 هفته ارزشیابی
18/10/95 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
11/10/95 حذف تک درس
22/10/95 پایان کلاسها
25/10/95 تا 10/11/95 امتحانات پایان نیمسال
20/11/95 مهلت ارسال نمره به آموزش
نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
9/11/95 تا 12/11/95 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 وماقبل)
13/11/95 ثبت نام با تاخیر
16/11/95 شروع کلاس‌ها
23/11/95 تا 26/11/95 حذف و اضافه
27/11/95 حذف واضافه با تاخیر
1/3/96 هفته ارزشیابی
13/3/96 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
6/3/96 حذف تک درس
17/3/96 پایان کلاسها
20/3/96 تا 5/4/96 امتحانات پایان نیمسال
15/4/96 مهلت ارسال نمره به آموزش


١١:٥٣ - 1395/04/29    /    شماره : ١٠٣٦٧    /    تعداد نمایش : ٧٠٥خروج